Vracení řidičského průkazu (Zákaz řízení, 12 bodů, zdravotní důvody)

Nahoru

Vrácení řidičského průkazu

 • Jste ve výkonu sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel udělené správním orgánem?
 • Jste ve výkonu trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uděleným soudem?
 • Ztratili jste řidičské oprávnění dosažením 12 bodů a brzy Vám uplyne rok od ztráty řidičského oprávnění?
 • Pozbyli jste řidičské oprávnění ze zdravotních důvodů?
Odborně Vám poradíme, kdy a za jakých podmínek můžete své řidičské oprávnění získat zpět. Pomůžeme Vám s formulací žádosti o zkrácení trestu či sankce. Vysvětlíme Vám, kdy se musíte podrobit přezkoušení v autoškole.

Zákaz řízení

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok. Dále musíte prokázat zdravotní způsobilost.

Musíte absolvovat cvičné jízdy?

Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení.

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci !

Co je k tomu potřeba přinést?

 • rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
 • v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení
 • výpis z karty řidiče
 • žádost do autoškoly
 • posudek o zdravotní způsobilosti

12 bodů

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů vždy.
Zdravotní způsobilost neprokazujete.

Musíte absolvovat psychologické vyšetření?

Ano.

Musíte absolvovat cvičné jízdy?

Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení.

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat již před vypršením 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění.
Pozor! O vrácení můžete požádat až po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění a doklad o přezkoušení nesmí být starší 30 dní !

Co je k tomu potřeba přinést?

 • oznámení o dosažení 12 bodů
 • výpis z karty řidiče
 • žádost do autoškoly

Zdravotní důvody

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky

Musíte absolvovat cvičné jízdy ?

Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení.

Kdy můžete přezkoušení absolvovat ?

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat po doložení zdravotní způsobilosti.

Co je k tomu potřeba přinést ?

 • výpis z karty řidiče
 • žádost do autoškoly
 • posudek o zdravotní způsobilosti
(29kb)
(59kb)

Ceník k přezkoušení z odborné způsobilosti

Zkouška se skládá ze zkušebního testu a zkoušky z jízdy ve vozidle.
 • Na magistrátu je poplatek stanoven na 700 Kč.
 • Cena přípravy na zkoušku je 2 500 Kč.
  Ceník služeb