Szewieczek Jiří
Emise motoru

Emise motoru

www.protec-chem.cz
Joy reality

Joy reality

http://www.joyreality.cz/
Učební pomůcky

Učební pomůcky

http://www.schroter.cz/samsou/certifikat.htm
Motorky.pps  2.35MB
Motorky
Silniční doprava - platné zákony

Oficiální znění zákona o silničním provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů - zde naleznete úplné znění zákona č. 361/2000 Sb., jak vyplývá z pozdějších změn.

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 361/2000 Sb. je účinný od 1.1.2001 (vyhlášen v částce 98/2000).
NOVELY:
zákon č. 60/2001 Sb. je účinný od 19.2.2001 (vyhlášen v částce 21/2001),
zákon č. 478/2001 Sb. je účinný od 1.1.2002 (vyhlášen v částce 172/2001),
zákon č. 62/2002 Sb. je účinný od 1.4.2002 (vyhlášen v částce 29/2002),
zákon č. 311/2002 Sb. je účinný od 1.1.2003 (vyhlášen v částce 114/2002),
zákon č. 320/2002 Sb. je účinný od 1.1.2003 (vyhlášen v částce 117/2002),
zákon č. 436/2003 Sb. je účinný od 1.1.2004 (vyhlášen v částce 144/2003),
zákon č. 53/2004 Sb. nabývá účinnosti dnem 1.4.2004 (vyhlášen v částce 16/2004),
zákon č. 229/2005 Sb. je účinný od 1.7.2005 (vyhlášen v částce 84/2005),
zákon č. 76/2006 Sb. je účinný od 15.3.2006 (vyhlášen v částce 29/2006),
zákon č. 411/2005 Sb. je účinný od 1.7.2006 (vyhlášen v částce 142/2005),
zákon č. 226/2006 Sb. je účinný od 1.7.2006 s výjimkou ustanovení účinných od 1.7.2007 (vyhlášen v částce 74/2006),
zákon č. 342/2006 Sb. je účinný od 3.7.2006 (vyhlášen v částce 105/2006),
zákon č. 264/2006 Sb. je účinný od 1.1.2007 (vyhlášen v částce 84/2006),
zákon č. 170/2007 Sb. je účinný od 1.9.2006 (vyhlášen v částce 59/2007),
zákon č. 215/2007 Sb. je účinný od 22.8. 2007 (vyhlášen v částce 69/2007),
zákon č. 374 /2007 Sb. je účinný od 1.4.2008, s výjimkou ustanovení účinných od 1.9.2008 (vyhlášen v částce 114/2007),
zákon č. 274/2008 Sb. je účinný od 1.1.2009 (vyhlášen v částce 91/2008),
zákon 480/2008 Sb. je účinný od 1.1.2009 (vyhlášen v částce 154/2008).
VYHLÁŠKY:
Vyhláška č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče, nabývá účinnosti 1.7.2007 (vyhlášena v částce 47/2007).
Vyhláška č. 3/2007 Sb., o celostátním dopravním informačním systému, nabývá účinnosti 1.3.2007 (vyhlášena v částce 2/2007),
Vyhláška č. 218/2006 Sb., o úhradě za poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod, nabývá účinnosti 17.5.2006 (vyhlášena v částce 73/2006),
Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčující zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), nabývá účinnosti 1.6.2004 (vyhlášena v částce 89/2004), vyhláška č. 253/2007 Sb., kterou se mění vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (č. 277/2004 Sb.), a která nabude účinnosti dne 1.12.2007,
Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb., Vyhláška č. 30/2001 Sb. je účinná od 3.11.2001 (vyhlášena v částce 11/2001), vyhláška č. 153/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, je účinná od 27.5.2003 (vyhlášena v částce 58/2003), vyhláška č. 176/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb., Účinnost od 1.5.2004, vyhláška č. 193/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (vyhlášena v částce 65/2006), vyhláška č.507/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb. , kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti 1.1.2007 (vyhlášena v částce 165/2006), Vyhláška č. 202/2008 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je účinná od 1.7.2008 (vyhlášena v částce 65/2008).
Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb. Vyhláška č. 31/2001 Sb. je účinná od 31.1.2001 (vyhlášena v částce 11/2001), vyhláška č. 177/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb. - Účinnost od 1.5.2004, vyhláška č. 154/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 31/20001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, vyhláška č. 194/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znaní pozdějších předpisů, je účinná od 13.4.2006 (vyhlášena v částce 65/2006),
Vyhláška č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod (vyhlášena v částce 11/2001),
Nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterou se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněných zvláštním výstražným světlem modré barvy, je účinné od 27.3.2001 (vyhlášeno v částce 44/2001).


Zákon č. 247/2000 Sb.,o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Je účinný od 1.1.2001(vyhlášen v částce 73/2000).
NOVELY:
Zákon č. 478/2001 Sb. je účinný od 5.1.2002, resp. 1.1.2002 (vyhlášen v částce 172/2001),
Zákona č. 175/2002 Sb. je účinný od 9.5.2002 s výjimkou čl.I body 5 a 6 jež jsou účinné od 1.12.2002 (vyhlášen v částce 73/2002),
Zákona č. 320/2002 Sb. je účinný od 1.1.2003 (vyhlášen v částce 117/2002),
Zákon č. 411/2005 Sb. je účinný od 1.7.2006 (vyhlášen v částce 142/2005),
Zákon č. 374/2007 Sb. je účinny od 1.4.2008, částečně pak 1.9.2008 (vyhlášen v částce 114/2007),
Zákon 384/2008 Sb. je účinný od 23. září 2008 (vyhlášen v částce 124/2008).
VYHLÁŠKY:
Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001,
Vyhláška č. 152/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 167/2002 Sb. Vyhláška č. 167/2002 Sb. je účinná od 3.5.2002 (vyhlášena v částce 70/2002), vyhláška č. 152/2003 Sb. je účinná od 27.5.2003 (vyhlášena v částce 58/2003),
Vyhláška č. 298/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 167/2002 Sb., je účinná od 1.7.2006 (vyhlášena v částce 94/2006).
Vyhláška č. 156/2008 Sb., kterou mění se mění vyhláška č. 167/2002 Sb. (vyhlášen v částce 48/2008).


Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., účinného k 18. listopadu 1999, zákona č. 56/2001 Sb., účinného k 1. červenci 2001, zákona č. 320/2002 Sb., účinného k 1. lednu 2003, zákona č. 47/2004 Sb., účinného k 1. květnu 2004, zákona č. 377/2005 Sb., účinného k 1. lednu 2006, zákona č. 57/2006 Sb., účinného k 1. dubnu 2006, a zákona č. 296/2007 Sb., účinného k 1. lednu 2008, a zákona č. 137/2008 Sb, účinného k 1. červnu 2008 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 73, pokud jde o § 24 odst. 1, a bodu 89, podkud jde o § 24c, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2009.Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
ve znění zákonů č. 38/1995 Sb., 304/1997 Sb., 132/2000 Sb., 150/2000 Sb., 361/2000 Sb., 175/2002 Sb., 320/2002 Sb., 577/2002 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb. a zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 229/2005 Sb. zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb. a zákona č. 226/2006 Sb. a zákona č. 374/2007 SB.

- Zákon č. 111/1994 Sb. je účinný od 1.8.1994 (vyhlášen v částce č. 37/1994 Sb.), z. č. 38/1995 Sb. byl zrušen z. č. 56/2001 Sb., z. č. 304/1997 Sb. je účinný od 1.4.1998 (vyhlášen v částce č. 101/1997 Sb.), z. č. 132/2000 Sb. je účinný od 1.1.2001 (vyhlášen v částce č. 39/2000 Sb.), z. č. 150/2000 Sb. je účinný od 1.7.2000 (vyhlášen v částce č. 47/2000 Sb.), z. č. 361/2000 Sb. je účinný od 1.1.2001(vyhlášen v částce č. 98/2000 Sb.); v úplném znění publikován pod č. 1/2001 Sb. (částka č. 1/2001 Sb.) s účinností od 9.1.2001, , z. č. 175/2002 Sb. je účinný od 9.5.2002 s výjimkou čl.I body 5 a 6, jež jsou účinné od 1.12.2002 (vyhlášen v částce č. 73/2002 Sb.) a z. č. 320/2002 Sb. je účinný od 1.1.2003 (vyhlášen v částce č. 117/2002 Sb.), z. č. 577/2002 Sb. je účinný od 30.12.2002 (vyhlášen v částce č. 197/2002 Sb.), zákon č. 103/2004 Sb. vyšel v částce 103 a je účinný od 1.5.2004, zákon č. 186/2004 Sb. vyšel v částce 62 a je účinný od 23.4.2004, zákon č. 1/2005 Sb. vyšel v částce 1 a je účinný od 3.1.2005, zákon č. 229/2005 Sb. byl vyhlášen v částce 84 a je účinný od 1.7.2005, zákon č. 253/2005 Sb. byl vyhlášen v částce 94 a je účinný od 1.7.2005, zákon č. 411/2005 Sb. byl vyhlášen v částce 142 a je účinný od 1.7.2006, zákon č. 226/2006 Sb. byl vyhlášen v částce 74 a je účinný od 1.7.2006 , zákon č. 374/2007 Sb. byl vyhlášen v částce 114 a je účinný od 1.4.2008 s výjimkou ustanovení účinných od 1.9.2008.

• Vyhláška č. 366/1999 Sb. o způsobu prokázání finanční způsobilosti dopravcem ve znění vyhlášky MDS č. 97/2001 Sb.
- Vyhláška č. 366/1999 Sb. je účinná od 1.1.2000 (vyhlášena v částce č. 112/1999 Sb.); vyhláška č. 97/2001 Sb. je účinná od 14.3.2001 (vyhlášena v částce č. 38/2001 Sb.)

• Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
- Účinnost od 1.7.2000 (vyhlášena v částce č. 54/2000 Sb.)

• Vyhláška č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy
- Účinnost od 10.6.2001 (vyhlášena v částce č. 108/2000 Sb.)

• Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění vyhlášky MD č. 55/2003 Sb.
- Vyhláška č. 478/2000 Sb. je účinná od 29.12.2000 (vyhlášena v částce č. 138/2000 Sb.), vyhláška č. 55/2003 Sb. je účinná od 28.2.2003 (vyhlášena v částce č. 21/2003 Sb.)

• Vyhláška č. 64/1987 Sb. o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a její přílohy A a B byly vyhlášeny pod č. 159/1997 Sb. a nově upraveny pod č. 6/2002 Sb.m.s.
- Vyhláška č. 64/1987 Sb. je účinná od 17.8.1986 (vyhlášena v částce č. 13/1987 Sb.)


Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla),

ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona 186/2004 Sb.
- Zákon č. 56/2001 Sb. je účinný od 1.7.2001(vyhlášen v částce č. 21/2001 Sb.), zákon č. 478/2001 Sb. je účinný od 5.1.2002, resp. 1.1.2002 (vyhlášen v částce č. 172/2001 Sb.), zákon č. 175/2002 Sb. je účinný od 9.5.2002 s výjimkou čl.I body 5 a 6, jež jsou účinné od 1.12.2002 (vyhlášen v částce č. 73/2002 Sb.), zákon č. 320/2002 Sb. je účinný od 1.1.2003 (vyhlášen v částce č. 117/2002 Sb.), zákon č. 103/2004 Sb. vyšel v částce 103 a je účinný od 1.5.2004, zákon č. 237/2004 Sb. vyšel v částce 78 a je účinný od 1.5.2004, zákon č. 186/2004 Sb. vyšel v částce 62 a je účinný od 23.4.2004, zákon č. 237/2004 Sb. vyšel v částce 78 a je účinný od 1.5.2004, zákon č. 411/2005 Sb. vyšel v částce 142 a je účinný od 1.7.2006, zákon č. 226/2006 Sb. vyšel v částce 74 a je účinný od 1.7.2006, zákon č. 170/2007 Sb. vyšel v částce 59 a je účinný od 1.9.2007

• Vyhláška č. 243/2001 Sb. o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 496/2001 Sb., vyhlášky č. 368/2002 Sb. a vyhlášky č. 98/2003 Sb. a vyhlášky č. 401/2003 Sb. a vyhlášky 291/2004 Sb.
- Vyhláška č.243/2001 Sb. je účinná od 17.7.2001 (vyhlášena v částce č. 92/2001 Sb.), vyhláška č. 496/2001 Sb. je účinná od 1.1.2002 (vyhlášena v částce č. 178/2001 Sb.), vyhláška č. 368/2002 Sb. je účinná od 1.9.2002 (vyhlášena v částce č. 130/2002 Sb.), vyhláška č. 98/2003 Sb. je účinná od 1.5.2003 (vyhlášena v částce č. 40/2003 Sb.) vyhlášky č. 401/2003 Sb. od 1. prosince 2003 (vyhlášena v částce č. 130/2003) , vyhláška č. 291/2004 Sb., částka 95/2004, účinnost 1.6.2004

• Vyhláška č. 302/2001 Sb. o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění vyhlášky MD č. 99/2003 Sb.

- Vyhláška č. 302/2001 Sb. je účinná od 28.8.2001 (vyhlášena v částce č. 115/2001 Sb.), vyhláška č. 99/2003 Sb. je účinná od 1.5.2003 (vyhlášena v částce č. 40/2003 Sb.)

• Vyhláška č. 240/2002 Sb. o registraci historických vozidel a sportovně historických vozidel a o jejich testování a provozu

- Účinnost od 1.7.2002 (vyhlášena v částce č. 91/2002 Sb.)

• Vyhláška č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.

- Vyhláška č. 341/2002 Sb. je účinná od 1.8.2002 (vyhlášena v částce č. 123/2002 Sb.), vyhláška č. 100/2003 Sb. je účinná od 1.5.2003 (vyhlášena v částce č. 40/2003 Sb.), v posledním znění

• Vyhláška č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod

- Účinnost od 31.1.2001(vyhlášena v částce č. 11/2001 Sb.)• Vyhláška č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu, ve znění vyhlášek č. 122/1979 Sb., č. 74/1981 Sb. a č.106/1984 Sb.
- Vyhláška č. 133/1964 je účinná od 1.7.1964 (vyhlášena v částce č. 58/1964 Sb.), vyhláška č. 122/1979 Sb. je zrušena vyhláškou č. 187/1994 Sb., vyhláška č. 74/1981 Sb. je účinná od 1.9.1981 (vyhlášena v částce č. 18/1981 Sb.), vyhláška č. 106/1984 Sb. je účinná od 1.1.1985 (vyhlášena v částce č. 22/1984 Sb.)

• Vyhláška FMD č. 109/1976 Sb., o některých opatřeních k provádění Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
- Účinnost od 22.9.1976 (vyhlášena v částce č. 21/1976 Sb.)

• Vyhláška č. 108/1976 Sb. o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR) ve znění vyhlášky MZV č. 82/1984 Sb. a sdělení č. 80/1994 Sb.
- Vyhláška č. 108/1976 Sb. je účinná od 2.6.1976 (vyhlášena v částce č. 21/1976 Sb.), vyhláška č. 82/1984 Sb. je účinná od 3.8.1983 (vyhlášena v částce č. 15/1984 Sb.), sdělení (o Dodatku k Dohodě) č. 80/1994 Sb. je účinné od 24.4.1992, resp. Dodatek k Dohodě (vyhlášeno v částce č. 28/1994 Sb.)Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
ve znění zákonů č. 168/1999 Sb., č. 247/2000 Sb. a 361/2000 Sb.
- Zákon č. 12/1997 Sb. je účinný od 21.2.1997 (vyhlášen v částce č. 3/1997 Sb.), z. č. 168/1999 Sb. je účinný od 30.7.1999 (vyhlášen v částce č. 57/1999 Sb.), z. č. 247/2000 Sb. je účinný od 1.1.2001 (vyhlášen v částce č. 73/2000 Sb.), z. č. 361/2000 Sb. je účinný od 1.1.2001 (vyhlášen v částce č. 98/2000 Sb.)

• Vyhláška č. 39/2003 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 213/1991 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel
- Účinnost od 11.2.2003 (vyhlášena v částce č. 12/2003 Sb.)

b) připravované předpisy:

• Návrh vyhlášky MD o emisích z motorů nesilničních mobilních strojů
- Ve stadiu vnitroministerského zpracovávání, je zpracováván ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství.Informace získané z www.mdcr.cz
Nakupujte zkušenosti u Szewieczka. Nebojte se nás kontaktovat.Těšíme se na Vás.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one